Wil jij ook bouwen aan een rechtvaardig en een duurzaam systeem, een veilige toekomst voor iedereen, mens en dier?
Dan ben je al onderdeel van Animal Rebellion. 

We zijn een massa beweging die gebruik maakt van geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid om een transitie op gang te zetten naar een rechtvaardig en duurzaam plantaardig voedselsysteem. Dit doen we om ons te behoeden van een 6e massa uitsterving en rechtvaardigheid voor dieren te bereiken.

Onze eisen aan de Nederlandse overheid

1 TELL THE TRUTH:  

Wees eerlijk over de klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons voorbestaan bedreigt. Maak mensen bewust van de noodzaak voor grootschalige verandering.

2. ACT NOW

Doe wat nodig is om biodiversiteitsverlies te stoppen en verminder de uitstoot van broeikasgassen naar netto nul in 2025. Dit kan alleen door aan te sturen op een transitie naar een plantaardige samenleving.

3. BEYOND POLITICS

Laat burgers beslissen over een rechtvaardige transitie door het oprichten van een burgerberaad dat een leidende rol speelt in de besluitvorming.

Copyright © 2020 Animal Rebellion NL - Website door www.veganwebsite.nl