Spring Rebellion 2021
Campina actie met Extinction Rebellion

FrieslandCampina beweert dat ze ‘on the way to PlanetProof’ zijn omdat ze aangeven zich zorgen te maken over het klimaat. Ze uiten dat met symbolische innovaties zoals het vervangen van hun plastic dop bij kartonnen melkpakken. Maar wat ze nalaten te vertellen is dat de zuivel industrie zelf een van de meest vervuilende industrieën is.

Daarom hebben rebellen van Extinction Rebellion Rotterdam en Animal Rebellion NL vrijdag, 16 April de FrieslandCampina fabriek in de Spaanse Polder in Rotterdam bezet. Ze deden daar een banner drop vanaf de fabriekstorens en blokkeerden de weg voor melkvrachtwagens. Buiten hielden rebellen borden vast en zongen ze chants om de boodschap over te brengen en de rebellen op het terrein te steunen.

Het lukte ze om in gesprek te komen met twee Campina vertegenwoordigers en ze overhandigden hen een brief met wetenschappelijk bewijs voor de enorme negatieve impact van de zuivelindustrie op onze toekomst.

De productie van zuivel veroorzaakt een immense hoeveelheid broeikasgassen zoals CO2, methaan en stikstof die klimaatverandering veroorzaken. Methaan en stikstof zijn nog veel schadelijker voor het klimaat dan CO2, hun effect op de opwarming is in verhouding veel sterker.
Daar komt nog bij dat de zuivelindustrie enorm veel land en water verbruikt om de dieren te voeren. Het verbouwen van veevoer is de grootste oorzaak van ontbossing en verlies van biodiversiteit.

Daarnaast leidt de productie van zuivel tot grote vervuiling van lucht, land en water, zoals bijvoorbeeld aan de de dode zones in de oceaan.

De rebellen waren vastberaden om het terrein pas te verlaten zodra het bedrijf toestemt met de eisen.
Ze eisten dat:
1. FrieslandCampina in de openbaarheid aanvaardt dat een Planetproof product onmogelijk te verwezenlijken is binnen het melkkoe model, en dat een transitie naar plantaardige zuivel noodzakelijk is om daadwerkelijk duurzaam/Planetproof te zijn.

2. FrieslandCampina een openbaar statement maakt waarin zij zeggen dat het bedrijf de transitie naar plantaardige zuivel binnen vier jaar zal realiseren, voor 2025.

Ondanks de overvloed aan wetenschappelijke studies, weigerde Campina de schadelijke impact van zuivel te erkennen en zien ze geen toekomst zonder koeienmelk. Daarom weigerden de rebellen te vertrekken van het terrein en werden er 15 rebellen gearresteerd door de politie.

Als we deze schadelijke industrie zijn gang laten gaan hebben we allemaal geen toekomst. Daarom blijven wij actie voeren voor de toekomst van onze planeet, mens en dier!
Als Campina echt Planetproof wil zijn, is het nodig om boeren een eerlijk perspectief te geven en ze te helpen met de transitie naar plantaardige melkproductie.

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit moet tevens verantwoordelijkheid nemen. Deze transitie is onvermijdelijk, dus het is beter om nu actie te ondernemen!

Luister naar de aflevering van Rebel Radio XR, waar Extinction Rebellion Rotterdam en wij over de actie bij FrieslandCampina vertellen! Volg deze link.