ANNOUNCEMENT RE: COVID-19

We bevinden ons in een publieke noodtoestand. Covid-19 raast door de wereld. Het zijn onzekere tijden. Ondanks dat er op dit moment ontelbaar veel mensen in de zorg fantastisch werk leveren om dit virus te bestrijden, is de situatie in rap tempo aan het escaleren. Velen van ons zijn bang een dierbare te verliezen, en de ernst van de situatie is levensecht. 

Deze Corona Pandemie is een teken van een voortdurende ecologische aftakeling. Het resultaat van een massale exploitatie van dieren, en het systematische misbruik van onze omgeving. Corona is, net als Ebola, SARS, Q koorts, Mers, de Mexicaanse griep en HIV een ziekte die is overgegaan van dieren op mensen. Virologen waarschuwen dat de wereld steeds meer risico loopt op pandemieën, mede als gevolg van de groeiende veestapel. 

Het is een moeilijke tijd en ieder zet alle zeilen bij om de verspreiding van dit virus tegen te gaan, maar het is van levensbelang dat we niet voorbijgaan aan de oorzaak. De bioindustrie is een broedplaats voor pandemieën, en Nederland is met haar intensieve veehouderij een tikkende tijdbom. Daarnaast is de bioindustrie verantwoordelijk voor anitbioticaresistentie en de ecologische afbraak van onze planeet. 

Het is tijd dat de overheid de waarheid gaat vertellen over de oorzaak van deze volksgezondheidscrisis, en de ecologische noodtoestand waarin we verkeren. Als we op de huidige manier door blijven gaan met het exploiteren van dieren is een volgende pandemie onontkoombaar. We moeten het roer om gooien. We verdienen een gezonde planeet. En we beschikken over de kennis en mogelijkheden om dat te bereiken, als we nu in actie komen. 

Daarom roepen wij de overheid op per direct de transitie te maken naar een plantaardig voedselsysteem. Het enige systeem dat rechtvaardig, duurzaam en veilig is voor mens, dier en onze planeet.

Daarnaast willen we het belang van solidariteit en samenwerking benadrukken. Wij staan voor een regeneratieve cultuur; een gezonde en veerkrachtige cultuur die meebeweegt met de omstandigheden. Het gaat een verdrietige tijd worden. Ieder van ons kent wel iemand die risico loopt. Steun en help elkaar. Wees er voor je buren of kennissen die nu eenzaam zijn of het moeilijk hebben. En blijf ons volgen. Online gaan onze campagnes gewoon door, net als de voorbereidingen voor onze acties. En we kunnen jouw hulp daarbij hard gebruiken.

Bescherm wat je lief hebt, sta op voor het leven.

 Love and rage 💚