Wie is Animal Rebellion?

Wij zijn gewone mensen, uit alle hoeken van het land die zich ernstig zorgen maken over de ecologische crisis, en de toekomst van mens en dier. Door middel van vreedzame, creatieve en disruptieve acties proberen we de overheid te dwingen aan te sturen op een transitie naar een plantaardig voedselsysteem. Het enige voedselsysteem dat duurzaam en rechtvaardig is voor mens en dier. 

Animal Rebellion Nederland is opgericht in november 2019 en ontstaan uit Animal Rebellion UK, die in augustus 2019 voor het eerst in open rebellie gingen samen met Extinction Rebellion UK. Meer dan 10.000 mensen namen bezit van Trafalgar square, en dit was nog maar het begin. In oktober 2019 kwamen duizenden mensen vanuit heel Europa bij elkaar om deel te nemen aan een twee weken durende rebellie. Er bleek behoefte te zijn aan een beweging die eindelijk de waarheid verteld over de impact van de veeindustrie en de visserij op onze planeet. Na deze inspirerende periode, besloten enkele rebels het werk voort te zetten in Nederland, en Animal Rebellion Nederland was geboren. 

Over de hele wereld zien we bosbranden, smeltende ijskappen, uitstervende diersoorten en de ondergang van volledige ecosystemen. We bevinden ons midden in een ongekende crisis en we hebben nog maar een paar jaar om er iets aan te doen. De impact van de vee industrie en de visserij op onze planeet is gigantisch (wetenschappelijke feiten), maar onze overheid weigert dit te erkennen, en het noodzakelijke beleid te voeren om haar burgers te beschermen. In plaats daarvan blijft zij een industrie steunen die onze planeet in gevaar brengt en tegelijkertijd miljoenen onschuldige dieren laat lijden.

Ons doel is om de overheid te dwingen de waarheid te vertellen over de klimaat- en ecologische crisis, en de rol van de vee industrie en de visserij. We willen dat de overheid over gaat tot actie, en aan gaat sturen op een transitie naar een rechtvaardig en plantaardig voedselsysteem, de enige manier om onze planeet voor toekomstige generaties leefbaar te houden voor mens en dier. Dit doen we door middel van creatieve, vreedzame en soms disruptieve acties. Waarom? De geschiedenis heeft keer op keer bewezen dat burgerlijke ongehoorzaamheid zeer effectief is om radicale systeemverandering te kunnen bewerkstelligen. 

We zijn georganiseerd als een gedecentraliseerde structuur van kleine autonome groepen. Deze structuur is bedoeld om gezag te verdelen over personen in rollen met duidelijke mandaten, waardoor die personen in staat worden gesteld om beslissingen te nemen en acties te ondernemen – zonder de noodzakelijke consensus van een groep. We gebruiken groepsbeslissing alleen wanneer dit nodig is en niet standaard omdat het drastisch langzamer kan zijn. Ondanks onze gedecentraliseerde structuur zijn we zeer coöperatief en vragen we altijd om de inbreng van verschillende mensen uit verschillende groepen voordat we belangrijke beslissingen nemen.

Deze structuur stelt ons in staat om snel te reageren op snel veranderende situaties en tegelijkertijd de waardevolle lessen die we onderweg leren te institutionaliseren. Het succes van onze structuur wordt bewezen door het feit dat duizenden mensen met succes lokale Animal Rebellion-groepen over de hele wereld hebben gecreëerd, ontwikkeld en versterkt.

De kern van onze filosofie is geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid. Wij organiseren creatieve, disruptieve maar altijd vreedzame acties om druk uit te oefenen op onze regering. Waarom? Omdat de geschiedenis keer op keer heeft laten zien dat burgerlijke ongehoorzaamheid een zeer effectieve manier is om radicale en snelle veranderingen tot stand te brengen.

En radicale veranderingen zijn hoognodig. Het tijdperk van petities tekenen en brieven schrijven is voorbij. De aarde warmt op, de ijskappen smelten, de zeespiegel stijgt, ontbossing vindt op massale schaal plaats, natuurrampen en pandemieën wisselen elkaar af, en een miljoen plant- en diersoorten worden met uitsterven bedreigd. We bevinden ons in een publieke noodtoestand, en we roepen iedereen op om de moed te verzamelen om te doen wat nodig is, om collectief het systeem te kunnen veranderen.

Wij richten ons niet op individuele verandering, maar op het systeem. Persoonlijke verandering is van harte welkom, maar geen voorwaarde om onderdeel te zijn van Animal Rebellion. Wij waarderen alle organisaties die zich bezig houden met beïnvloeding van het individu en persoonlijke keuzes, echter zien we het als onze taak om ons te focussen op systeemverandering vanuit de Nederlandse overheid.

We maken geen gebruik van traditionele campagnevormen als petities en brieven naar ministers. We waarderen dit werk enorm en proberen het niet te vervangen. Echter kunnen we niet alles doen dus hebben we ervoor gekozen om ons te focussen op onze rol binnen het ecosysteem van sociale bewegingen; namelijk geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid.

We focussen ons op acties met hogere potentiele consequenties (arrestaties of gevangenistijd). Dit wil niet zeggen dat we iedereen willen of moeten laten arresteren, want voor sommigen is dit misschien niet mogelijk. Maar we willen wel dat iedereen deze vorm van actievoeren ondersteunt.

Wij promoten massale ‘boven de grond’ burgerlijke ongehoorzaamheid, in volledige openbaarheid. Dit betekent economische disruptie om het politieke systeem wakker te schudden en burgerlijke disruptie om bewustwording te creëren. We verontschuldigen ons voor de ongemakken die dit zou kunnen veroorzaken.

Copyright © 2020 Animal Rebellion NL - Website door www.veganwebsite.nl