Spring Rebellion 2021
Kick OFF 26 Februari

Wees eerlijk, Nederlandse overheid!
Terwijl de leefbaarheid voor mens en dier bedreigd wordt door de gevolgen van de klimaat- en ecologische crises, blijft de Nederlandse overheid stil. Zij weigert eerlijk te zijn over het gevaar waar wij ons in bevinden, ondanks alarmerende rapporten van duizenden wetenschappers wereldwijd. Het nieuwe kabinet moet eindelijk doen wat nodig is om haar burgers te beschermen, nu en voor toekomstige generaties. Daarom gingen wij, samen met Extinction Rebellion , de straat op in Amsterdam, voor de kick off van de Lenterebellie 2021.

ANIMAL EMERGENCY=CLIMATE EMERGENCY
Ontbossing, stikstofcrisis, klimaatverandering, zeespiegelstijging, dode zones in de
oceanen, hittegolven, droogtes, water-, grond- en luchtvervuiling, water- en
voedselverspilling, verlies van biodiversiteit: miljoenen plant- en diersoorten zijn aan het
uitsterven en ecosystemen zijn aan het instorten.
Onze planeet lijdt. De dieren, zowel landbouwdieren als de wilde dieren lijden en de
mensheid zal niet kunnen ontsnappen aan een ecologische instorting. Wetenschappers
laten zien dat ons huidige voedselsysteem, de veehouderij en visserij, in grote mate
verantwoordelijk zijn voor deze klimaat- en ecologische crisis.

Waarom is verandering van het Nederlandse beleid zo
belangrijk? Ons land is een van de vijf grootste importeurs van producten die zorgen voor
ontbossing. Wereldwijde ontbossing leidt tot klimaatverandering, watertekort, het
massaal uitsterven van plant- en diersoorten en het verdringen van de lokale bevolking.
Dit gebeurt om de 624 miljoen landdieren te voeden die elk jaar door ons systeem
worden gedood, hoofdzakelijk voor voedsel voor de export. Ons land staat bovenaan
betreffende veedichtheid. In Nederland zijn per vierkante kilometer vier keer meer veedieren dan in de andere landen binnen de EU. Dit leidt tot een crisis van stikstofverontreiniging en afbraak van
onze natuurlijke ecosystemen. Dit is heel erg en maakt ons bang. We weten het,
maar er is hoop!

PLANTAARDIG VOEDSELSYSTEEM
We kunnen deze problemen oplossen als onze overheid de oorzaken van deze crisis
erkent en doet wat nodig is. Daarom eisen wij dat de Nederlandse overheid eindelijk eerlijk is over de negatieve impact van de veehouderij en visserij op onze planeet. We eisen een transitie naar een rechtvaardig en duurzaam plantaardig voedselsysteem: een essentieel onderdeel van de oplossing
om ons land voor toekomstige generaties mensen en dieren leefbaar te houden!