September Rebellion 2020
18.-21. September

 

We worden wereldwijd geconfronteerd met een ongekende noodtoestand waarvan we zelf de oorzaak zijn. Door menselijk handelen is de atmosfeer nu al met 1,1°C opgewarmd en is de zesde massale uitstervingsgolf van het leven op aarde in gang gezet waarmee het voortbestaan van een miljoen plant- en diersoorten acuut wordt bedreigd. Zeespiegelstijging, bosbranden, hittegolven, extreme stormen en droogtes bedreigen gemeenschappen over de hele wereld en treffen de gezondheid, voedselproductie en het drinkwater van miljoenen mensen. Het is de grondwettelijke plicht van de regering om haar burgers en milieu te beschermen en dus om eerlijk te zijn over de noodtoestand die ons bedreigt. De regering moet een klimaat en ecologische noodtoestand afkondigen en de noodzaak tot snelle en ingrijpende verandering actief communiceren. Daarbij moet zij erkennen dat de veeindustrie en de visserij een enorme impact hebben op de planeet en verantwoordelijk zijn voor onder andere ontbossing, verzuring, ocean deadzones, water- en luchtvervuiling, water- en voedseltekort, zoönosen zoals Covid 19 en uitsterven van soorten. Een transitie naar een duurzaam en rechtvaardig plantaardig voedselsysteem is noodzakelijk.

Tussen 18.- 21. September 2020 voerde Animal Rebellion Nederland verschillende acties uit in Brabant, het hart van de Nederlandse veehouderij. We hielden een op zondag rouwstoet voor al het leven door het centrum van Den Bosch, om te symboliseren wat er gebeurt als de overheid geen actie onderneemt. Op zaterdag hielden we met een gekleurde carnaval achtige parade ‘Plantastival’ toonde we de toekomst die wij voor ogen hebben, een wereld waarin we respect hebben voor al het leven op aarde en waarin de natuur kan floreren.
Animal Rebellion voert actie voor system verandering voor ons allemaal, voor onze toekomst en die van de volgende generaties. Met jouw steun kunnen we als organisatie groeien, de intensiteit en frequentie van onze acties verhogen en alles in onze macht doen, om de klimaat- en ecologische crisis waar we ons in bevinden, te bestrijden.

Wil je meer doen?

Sluit je aan

Wordt onderdeel van Animal Rebellion en versterk een van onze cirkels!

Doneer

Bij het organiseren van een actie op deze schaal komt veel kijken, financiële steun wordt erg gewaardeerd!