September Rebellion

1 & 15 september Den Haag

18 – 21 september BRABANT

Doe Mee!

AnimalRebellionprotest

De tijd dringt. De wereld raakt steeds verder ontwricht door de klimaat- en ecologische crisis, maar de politiek laat het afweten. Wij eisen dat de politiek eerlijk is over de klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons voortbestaan bedreigt en dat zij mensen bewust maken van de noodzaak van grootschalige verandering. De regering moet een klimaat en ecologische noodtoestand afkondigen en de noodzaak tot snelle en ingrijpende verandering actief communiceren.

Daarbij moet zij erkennen dat de veeindustrie en de visserij een enorme impact hebben op de planeet en verantwoordelijk zijn voor onder andere ontbossing, verzuring, ocean deadzones, water- en luchtvervuiling en uitsterven van soorten. Zij moet erkennen dat een transitie naar een duurzaam en rechtvaardig plantaardig voedselsysteem noodzakelijk is.

Op 1 en 15 september in Den Haag en 18 t/m 21 september in Brabant gaan we massaal, vreedzaam en coronaproof de straat op. Kom ook in opstand voor het leven.

Doe mee

De acties op 1, 15 en 18 t/m 21 september worden bijgewoond door een breed publiek en zijn geschikt voor zowel nieuwe als ervaren actievoerders. Iedereen is welkom om mee te doen, voor een paar uur, één dag of alle dagen. Schrijf je in door ons te mailen zodat we je op de hoogte kunnen houden van de actie en de voorbereidingen.

 

Waarom voeren we actie?

We bevinden ons in een wereldwijde klimaatcrisis. We kunnen niet zo door gaan. Het systeem vermoordt ons allemaal. Veeteelt en visserij doden triljoenen dieren per jaar en veroorzaken een ecologische ineenstorting met nieuwe pandemieën als mogelijk gevolg. De regering doet niet wat nodig is om ons te beschermen. Ze negeren de waarschuwingen van wetenschappers en experts, en zijn niet eerlijk over de ecologische- en klimaatnoodtoestand waarin we ons bevinden. Genoeg is genoeg! We moeten weigeren terug te keren naar de normale gang van zaken. We zullen ons aansluiten bij Extinction Rebellion, waarbij we een rechtvaardig en duurzaam plantaardig voedselsysteem eisen als onderdeel van een bredere systeemverandering. Wij eisen dat de politiek eerlijk is over de klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons voortbestaan bedreigt en dat zij mensen bewust maken van de noodzaak van grootschalige verandering. De regering moet een klimaat en ecologische noodtoestand afkondigen en de noodzaak tot snelle en ingrijpende verandering actief communiceren.

PBFS

ONZE EISEN

Wees eerlijk over de klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons voorbestaan bedreigt. Maak mensen bewust van de noodzaak voor grootschalige verandering.

We worden wereldwijd geconfronteerd met een ongekende noodtoestand waarvan we zelf de oorzaak zijn. Door menselijk handelen is de atmosfeer nu al met 1,1°C opgewarmd en is de zesde massale uitstervingsgolf van het leven op aarde in gang gezet waarmee het voortbestaan van een miljoen plant- en diersoorten acuut wordt bedreigd. Zeespiegelstijging, bosbranden, hittegolven, extreme stormen en droogtes bedreigen gemeenschappen over de hele wereld en treffen de gezondheid, voedselproductie en het drinkwater van miljoenen mensen. Het risico om onomkeerbare kettingreacties (‘tipping points’) in de afbraak van klimaat en ecologische systemen te bereiken neemt toe. De huidige doelstellingen en concrete maatregelen voor de reductie van uitstoot zijn veruit onvoldoende, waardoor we nu afstevenen op een catastrofale opwarming van minimaal 3°C. Decennia lang hebben klimaatwetenschappers, activisten en politici zich ingezet om de klimaatcrisis en de afbraak van ecosystemen in te kleden met hoopvolle verhalen.

In plaats van burgers en bedrijven aan te zetten tot actie, bleef het bij positieve voornemens en beloftes. Zo is de illusie in stand gehouden dat onze veiligheid niet in het geding is en dat we nog alle tijd hebben om deze situatie te bedwingen. Alleen als we de ernst van de noodtoestand in volle omvang onder ogen zien, en concrete daden als maatstaf nemen, is een grootschalige transitie mogelijk.

Het is de grondwettelijke plicht van de regering om haar burgers en milieu te beschermen en dus om eerlijk te zijn over de noodtoestand die ons bedreigt. De regering moet een klimaat en ecologische noodtoestand afkondigen en de noodzaak tot snelle en ingrijpende verandering actief communiceren.

Daarbij moet zij erkennen dat de veeindustrie en de visserij een enorme impact hebben op de planeet en verantwoordelijk zijn voor onder andere ontbossing, verzuring, ocean deadzones, water- en luchtvervuiling en uitsterven van soorten. Een transitie naar een duurzaam en rechtvaardig plantaardig voedselsysteem is noodzakelijk.

Doe wat nodig is om biodiversiteitsverlies te stoppen en verminder de uitstoot van broeikasgassen naar netto nul in 2025. Dit kan alleen door aan te sturen op een transitie naar een plantaardige samenleving.

De klimaatcrisis zorgt nu al voor de vernietiging van natuur en gemeenschappen, en dit zal toenemen met elke tiende graad extra opwarming. Ondertussen worden de ecosystemen waar ons bestaan van afhankelijk is door menselijk handelen vernietigd. Een langzame, geleidelijke transitie is na decennia van polderen zonder concrete actie verloren. We hebben een plicht jegens toekomstige generaties en gemeenschappen over de hele wereld om vermijdbaar lijden te voorkomen. Daarom moet de overheid direct bindende doelen stellen om voor 2025 de uitstoot van CO2 tot netto nul te brengen, en de afkalving van de natuur te stoppen.

Ons land heeft de hoogste stikstof emissies van Europa, en een zeer intensieve visserij en veeindustrie. En toch blijft onze overheid deze industrieën beschermen en duurzame ontwikkelingen tegenwerken. Zo wordt er wel subsidie gegeven aan melkveehouders, maar niet aan boeren die plantaardige melk produceren. En dit terwijl de veeindustrie en de visserij de grootste oorzaak zijn van ontbossing, verzuring, vervuiling, ocean deadzones, stikstofemissies en het uitsterven van soorten.

Om de noodtoestand het hoofd te bieden is ongekend snelle en ingrijpende verandering nodig in alle facetten van ons sociale en economische systeem. De enige manier om de uitstoot van CO2 per 2025 tot netto nul te brengen, is door over te gaan op een plantaardig voedselsysteem.

Laat burgers beslissen over een rechtvaardige transitie door het oprichten van een burgerberaad dat een leidende rol speelt in de besluitvorming.

We bevinden ons in een noodtoestand. Het probleem is te veelomvattend en complex om toe te vertrouwen aan een overheid die al decennia lang faalt om in actie te komen. De afgelopen 40 jaar hebben laten zien dat het huidige systeem niet in staat is om lange termijn beslissingen te nemen die nodig zijn om deze crisis het hoofd te bieden. Politici kijken simpelweg niet verder dan de komende verkiezingen en worden daarnaast beïnvloed door de lobby van grote bedrijven en industrieën, zoals de veeindustrie en de visserij.

Een Burgerberaad kan dit probleem oplossen. Een burgerraad krijgt een mandaat van het parlement om via loting een representatieve groep burgers aan te wijzen die zich buigt over publiek beleid om de doelstellingen per 2025 op rechtvaardige wijze te bereiken. Deelnemers worden door experts en belanghebbenden op betrouwbare, gebalanceerde wijze geïnformeerd en delibereren openlijk in kleine, gefaciliteerde groepen, om uiteindelijk te beslissen over voorstellen voor concreet beleid.

Deze burgerraad machtigt burgers om het voortouw te nemen in de transitie, en geeft politici de mogelijkheid om te volgen zonder vrees voor politieke afstraffing. Het geeft een stem aan groepen die buitengesloten zijn van politieke besluitvorming en zorgt ervoor dat de lasten van de crisis eerlijk en op basis van rechtvaardigheid verdeeld worden. Met uitgebalanceerd, wetenschappelijk advies en vrij van politieke beïnvloeding, kunnen leden van het Burgerberaad overwogen beslissingen maken in het algemeen belang.

Burgerberaden zijn geen nieuwigheid. Het is een democratisch instrument dat al eerder met positief resultaat is ingezet in Ierland, Canada, Polen, België, India, en andere landen om ambitieus beleid te realiseren, en past binnen de participatieve politieke cultuur van Nederland.

Wie is Animal Rebellion?

Wij zijn gewone mensen, uit alle hoeken van het land die zich ernstig zorgen maken over de ecologische crisis, en de toekomst van mens en dier. Door middel van vreedzame, creatieve en disruptieve acties proberen we de overheid te dwingen aan te sturen op een transitie naar een plantaardig voedselsysteem. Het enige voedselsysteem dat duurzaam en rechtvaardig is voor mens en dier.

Animal Rebellion Nederland is opgericht in november 2019 en ontstaan uit Animal Rebellion UK, die in augustus 2019 voor het eerst in open rebellie gingen samen met Extinction Rebellion UK. Met 10.000 mensen werd bezit genomen van Travalgar square, en dit was nog maar het begin. In oktober 2019 kwamen duizenden mensen vanuit heel Europa bij elkaar om deel te nemen aan een twee weken durende rebellie. Er bleek behoefte te zijn aan een beweging die eindelijk de waarheid verteld over de impact van de veeindustrie en de visserij op onze planeet. Na deze inspirerende periode, besloten enkele rebels het werk voort te zetten in Nederland, en Animal Rebellion Nederland was geboren.

FAQ & PRAKTISCHE INFO

Als je mee wilt doen met de Septemberrebellie, kan je alle praktische informatie hieronder vinden. Voor meer informatie over onze beweging of voor andere vragen, neem contact met ons op

Op 1 september verrassen we de politiek met een opvallende actie. Op 15 september houden we een creatieve actie in de stijl van prinsjesdag. Van 18 t/m 21 september zullen er verschillende acties plaatsvinden met Amsterdam als uitvalbasis; van kleurrijke massa acties tot kleinere theatrale acties. Alle acties zijn vreedzaam, geweldloos en corona-proof. Bij sommige acties zal burgerlijke ongehoorzaamheid een rol spelen, bij dit type acties is er een kans op arrestatie, maar je kiest altijd zelf aan welke acties je mee wilt doen en of je een arresteerbare rol wilt innemen.

We willen de actie zo veilig mogelijk maken voor iedereen. We werken in kleine groepjes (affiniteitsgroepen). We vragen rebels thuis te blijven als zij milde klachten hebben. We dragen zoveel mogelijk een gezichtsmasker en houden 1.5 meter afstand van elkaar. Er zal gezorgd worden voor handwaspunten. We doen een beroep op alle rebels om zich aan te maatregelen te houden.

Dat kan, maar wij adviseren het niet. Op deze manier kunnen we je op de hoogte houden en met elkaar communiceren. Je kunt dan ook een affiniteitsgroep vormen, met wie je tijdens de rebellie optrekt.

Schrijf je in, woon een NVDA training en climate talk bij.

Meer informatie volgt binnenkort, schrijf je in zodat we je op de hoogte kunnen houden.

De organisatie is druk bezig met het voorbereiden van verschillende voorzieningen zodat zoveel mogelijk mensen comfortabel mee kunnen doen. Meer informatie hierover volgt binnenkort, schrijf je in zodat we je op de hoogte kunnen houden.

Absoluut, je kunt aangeven met welke acties je mee wilt doen en welke rol je op je wilt nemen.

Wil je meer doen?

Nodig je vrienden uit

Actievoeren is leuker en effectiever wanneer je het samen doet. Deel deze actie op social media en whatsapp, of kopieer de link en stuur die naar je familie, vrienden, collega’s en buren.

Sluit je aan

Wordt onderdeel van Animal Rebellion en versterk een van onze cirkels!

Doneer

Bij het organiseren van een actie op deze schaal komt veel kijken, financiële steun wordt erg gewaardeerd!